+372 357 5072 logistikline@gmail.com

Mereveod on mugav ja soodne viis veoste toimetamiseks pikkade vahemaade taha. Logistikline Grupp OÜ korraldab igasuguste veoste merevedu. Tänu ladusatele partnerlussuhetele merevedajate ja agentidega planeerivad meie ettevõtte töötajad marsruudi, tagavad optimaalsed tingimused veose hoidmiseks vedamise ajal ning toimetavad veose kohale optimaalse aja jooksul ja soodsatel tingimustel.

Logistikline Grupp OÜ pakub täiskonteinerite vedu ehk FLC ja osakoormate konteinervedu ehk LCL järgmistel põhisuundadel:

  1. Aasiast Euroopasse
  2. Aasiast Venemaale

Meretranspordi puhul pakuvad Logistikline Grupp OÜ spetsialistid järgmisi teenuseid:

  1. Valivad veosele optimaalse ja soodsa kohaletoimetamise marsruudi
  2. Vormistavad kõik saatedokumendid ja tollideklaratsioonid
  3. Korraldavad veose uksest ukseni kohaletoimetamist

Rahvusvaheliste kaubavedude korraldamisel pakub Logistikline Grupp OÜ ka mitmeliigilist vedu. Kaupade kohaletoimetamisel võib meritsi vedamisele lisaks kasutada ka autovedu.

Meie ettevõte osutab konteinervedude korraldamisel järgmisi kaubaveoga kaasnevaid teenuseid:

  1. Peale- ja mahalaadimise tööd
  2. Veose hoiustamine sadama laos
  3. Veose kohaletoimetamine kaubasaajale autotranspordiga
  4. Konsultatsioonid konteinervedude küsimustes

Konteinerveod on üks majanduslikult soodsamaid veoste kohaletoimetamise viisi, mis tagab veose säilimist kogu teekonna vältel.